Certifikáty

Swiss Bionic Solutions je developerem a výrobcem systému iMRS a je jedinou společností na světě, která splňuje všechny požadavky jednotlivých zemích pro dodávání PEMF zařízení pro domácí použití.

V USA je iMRS registrováno a regulováno s FDA.

V Kanadě najedeme iMRS ve třídě II schválené jako zdravotnický prostředek.

V Evropě jsou iMRS systémy certifikovány jako třída IIa-lékařské přístroje v rámci směrnice EEC 93/42.

Kromě toho všechny systémy mají základní CE-certifikát, stejně jako další upřesňující CB-certifikát, který zaručuje elektronickou bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu ve většině zemí, včetně USA, Kanady a Austrálie.