Omnium1

Omnium1 spolu s iMRSone W@pp Vám dodáváme s několika aplikátory, které jsou používány na celé tělo nebo lokálně:

OmniMat (aplikátor na celé tělo)

s cílem poskytnout nejčistší pulzující elektromagnetické pole. OmniMat obsahuje 3 páry pevných a neizolovaných měděných cív1ek
rozdělených do třech částí - hlava/krk, trup/ boky a nohy/plocha chodidel. Tyto cívky mají odlišné množství vinutí, aby odpovídajícím způsobem určovaly úroveň intenzity na povrchu. Spodní část těla je schopna lépe rezonovat s vyšší intenzitou pole než hlava. Proto je velmi důležité umístit OmniMat správně předtím než ho začnete používat: na straně, kde kabel vychází ven musí být umístěna hlava!

2Omnimat poskytuje velmi propracovaný fyzický impuls kompozice s názvem “Triple Saw Tooth” vlny. Tento konkrétní strukturovaný signál je schopen dodat velmi vysoké množství jednotlivých frekvencí, které vytváří další frekvence (převážně 0,5-25 HZ + harmonické frekvence až do výše rozsahu kHZ) a to vše současně ve velmi krátké době.

Protože každá buněčná struktura v těle reaguje na různé frekvence působící struktura signálu vytváří vysoký rezonanční účinek. Rychlý vzestup a pád „triple saw tooth“ vln je ideální strukturovaný signál k vylepšení a optimalizaci metabolismu. Doslova se chová jako “nabíječka” pro téměř 75 bilionů buněk, které průměrné lidské tělo obsahuje. Bezpočet vrstev impulsních variací a vlastnosti rezonance společně s vestavěnými a automatizovanými orgánovými hodinami činí iMRSone Omnimat sezení nejpestřejší, komplexní a účinnou holistickou aplikací. To také znamená, že nikdy nebude dosaženo hranice, na rozdíl od statických magnetů a jednoduchých sinusoid PEMF systémů.

NASA studie - Osvědčení Square Wave

4-letá NASA studie vedená Dr. Thomas Goodwin, PhD. o schopnosti PEMF zlepšit růst a obnovu tkání u savců, vedlo k objevu nejúčinnější vlastnosti aplikace pulzního elektromagnetického pole a to z hlediska:

3• energie
• frekvence 
• intenzity
• formátu vln

Odraz a interpretace výsledků ze studie NASA našla nejlepší fyzické parametry z PEMF jak je uvedeno níže:

1. Ve velmi krátké době se mění průběh vln Konkrétně square wave (čtvercové vlny) (triple saw thooth také odpovídájí kritériím, ale jednoduchá sinusoida neodpovídá).

2. Velmi nízká frekvence (10 Hz), v blízkosti 7,83 a 11,79 (téměř přesně mezi hlavními nosnými frekvencemi zemského magnetického pole a atmosféry vč. Schumannových vln)

3. Nízká intenzita (1-20 microtesla), což je dokonce méně než síla z magnetického pole země (zhruba pohybující se v rozmezí 30 - 70 microtesla)

NASA zjistila, že výhody velmi nízké frekvence s velmi nízkou intenzitou a rychle se měnící PEMF podporuje lepší hojení a regeneraci poškozených nebo nemocných tkání, zlepšuje životnost buněk, urychluje růst buněk, zlepšuje buněčné napětí (pozorováno zejména v nervových buňkách), a to až k regulaci genů souvisejících s výrobou kolagenu, obnovou a růstem buněk. Pro Další informace o studii NASA se obraťte na Vašeho Lifestyle poradce, který vám Omnium1 doporučil.

OmniPad4

Lokální aplikátor OmniPad obsahuje dvojici stejně vinutých, pevných měděných neizolovaných cívek a je určen pro lokální aplikace. OmniPad poskytuje výše popsané a studie NASA prokazuje “Square Wave” čtvercovou strukturu signálu vln. Aplikátor může být umístěn na všechny oblasti související s tělem, a to především na zmírnění bolesti, zvýšení krevního oběhu (místně) a úlevu svalového napětí.

OmniSpot (volitelný)

Lokální aplikátor OmniSpot obsahuje dvojici stejně vinutých, pevných měděných neizolovaných cívek
a je určen pro specifické části těla. OmniSpot také 5poskytuje výše popsané a studie NASA prokazuje 
“Square Wave” čtvercovou strukturu signálu vln. Aplikátor může být umístěn a upevněn v okolí specifické části těla (pomocí přiloženého suchého zipu), zejména k zmírnění bolesti, zvýšení krevní oběhu (místně) a pro úlevu svalového napětí v definováné oblasti. OmniSpot poskytuje vyšší intenzitu magnetického pole než OmniPad. Kromě toho OmniSpot je navržen tak, aby vytvořil zvláštní fyzikální jev zvaný Helmholtz efekt. Tento efekt se objeví vždy, když jsou dvě měděné cívky proti sobě při pulzním působení magnetického pole. Tato konstelace vede k homogenní expozici pole ve středu protilehlých cívek a poskytuje vyšší účinnost.

Vestavěné Biorytmické hodiny

Biorytmus hodin je jedinečný pro iMRS one W@pp a je ideální k poskytnutí frekvenčního spektra, který náš organismus potřebuje v určitém čase, kdy jej používáme. Například, chcete aktivovat frekvence během rána a kmitočky relaxace v noci. Aplikované frekvence jsou založeny na zavedeném výzkumu mozkových vln v tradiční a mainstreamové medicíně (použití EEG pro hodnocení).

6

Nosné frekvence nastavení 4 orgánových hodin jsou následující:

1. 15 Hz ranní nastavení (Beta) skvělé pro aktivní start do dne
2. 5.5 Hz nastavení pro odpoledne (Alpha) skvělé pro odbourání stresu v odpoledních hodinách
3. 3 Hz nastavení na večer (Theta) skvělé pro hlubokou relaxaci ve večerních hodinách
4. 0.5 Hz noční nastavení (Delta) skvělé pro přípravu těla a mysli pro hluboký, omlazující spánek

 

UPOZORNĚNÍ: OmniPad a OmniSpot aplikace nemají biorytmus nastavení hodin, neboť jejich cíl použití je odlišný.